Johan de Witt

grondlegger van de actuariŽle wiskunde

Johan de Witt

24-9-1625(?) - 60-8-1672

Een volmaakte Hollander

 

 

 

 

Uit: Van Leven en Sterven, Mr.J. van Schevichaven 1922

De autoriteit van het werk van Johan de Witt is thans dan ook algemeen erkend, al maakte men zich vroeger van zijn arbeid dikwijls heel gemakkelijk af door de verklaring, dat zij op onjuiste gegevens berustte. 

Het is wel der moeite waard even te releveeren, dat ook in het buiten land, en met name in Engeland, waar het Bedrijf der Levensverzekering het eerst tot bloei komen zoude, Johan de Witt als een der grondleggers der Levensverzekering-Wetenschap beschouwd wordt. Des te meer is deze bekentenis van waarde in Engeland, waar Dr. Halley, die door velen ten onrechte voor den eenigen grondlegger onzer wetenschap gehouden wordt, leefde en werkte. 

De Engelsche schrijver Thomson schrijft hieromtrent het volgende, waarmede de verdiensten van onzen Raadpensionaris ook over onze grenzen ten voile erkend zijn: ,,Dr. Halley kan beschouwd worden als de eerste wetenschappelijke ,,samensteller van wat men noemt sterftetafels; maar" (let wel) er is geen twijfel aan of De Witt was hem eenige jaren vůůr in de uiteenzetting van een methode, volgens welke de juiste waarde van een Lijfrente ,kan verkregen worden.