Kapitaalverzekeringen  waarderen 

De volmaakte Hollander

 

 

 

 

 

 

 

Doel: 

Het op één datum (doorgaans de berekeningsdatum) vaststellen van de waarde van kapitaalsverzekeringen, onder aftrek van eventuele nog verschuldigde premietermijnen.

 

 

Daar, waar bij het programma conversie de waarde van de kapitaalpolis wordt vastgesteld alsof deze reeds bij aanvang van de dienstjaren was afgesloten, (de eenvoudigste methode overigens) geeft dit programma de mogelijkheid om per berekeningsjaar de benaderde waarde van de polis te berekenen.

 

Vooral bij verzekeringspolissen die (veel) later zijn afgesloten dan de datum van indiensttreding zal de correctie op de eigenbeheersreserve veel lager kunnen uitvallen.

 

Schermafdruk