Kengetallen

   

 

Contact

Du Pont Chart System of Control.
(ook wel Du Pont de Nemours schema) 

Dit schema geeft de onderlinge samenhang van enige kengetallen weer.